Musikalen Hej Hyper + forelesning: Hvordan utvikle en skole for alle?

Arrangementsinformasjon

Med teater og musikk som metode tar Hej Hyper på en varm og morsom måte opp et tema som angår mange - hvordan kan skolen legge til rette for barn med nevroutviklingsforstyrrelse, som ADHD, OCD, tourette og dysleksi. Akkurat denne forestillingen kombineres med en forelesning og er kun for voksne. Målgruppe: lærere, foreldre, fagfolk etc

Foreleser er Elinor Kennerø Tonner, rektor i Huddinge kommune, Sverige. Elinor foreleser over hele Sverige om hvordan man kan skape en skole der man planlegger for elever som har behov for det lilla ekstra først – og hvordan det bidrar til trygghet og tilgjengelig for alle elever, også de uten ekstra behov. 

Restriksjoner

Betalt billett refunderes ikke