Nordisk inkluderingsdag 2. desember 2021

Arrangementsinformasjon

Nordisk inkluderingsdag 2021: Hva kjennetegner virkningsfulle samarbeid? 

På Nordisk inkluderingsdag vil vi løfte frem eksempler på kraftfulle samarbeid med særlig fokus på å nå bærekraftsmål nummer 10; mindre ulikhet. Vi vil se på hva som kjennetegner gode samarbeid på tvers av landegrenser, fagområder og privat, offentlig og frivillig sektor.

FNs Bærekraftsmål illustrerer hvilke store utfordringer vi står ovenfor. og hvor vanskelig vi synes det er å jobbe med dem. Men vi har alle ressursene som skal til for å løse dem. En ting er sikkert, vi kommer kun i mål om vi samarbeider. Derfor er også bærekraftsmål nummer 17; samarbeid på tvers. I dag er verden mer sammenkoblet enn noen gang før. Bedre tilgang til teknologi og kunnskap er avgjørende for å dele ideer og stimulere til innovasjon. 

Det er mulighet for å delta både digitalt (gratis) og fysisk (billettpris 150 kr. Buss t/r, FIKA og middag inkludert). 

OBS! Påmeldingsfrist for fysisk deltakelse er torsdag 25. november. 

På programmet står...


11.00                 Buss fra Majorstuen

Fra 11.30           Kaffe og registrering for fysiske deltagere på Voksenåsen

12.00                 Pålogg for digitale deltagere

12.05 – 12.15    Velkommen og praktisk info

12.15 – 12.25    Innsjekk deltagere

12.25 – 12.40    IT-Guide SE

12.40 – 12.55    Vintage Baby NO

12.55 – 13.05    Pause

13.05 – 13.20    Rapolitics DK

13.20 – 13.35    Pådriv Stavanger: Ungt borgerpanel NO

13.35 – 14.35    Fika (lunsj)

14.35 – 15.20    Gruppediskusjoner/workshops

15.20 – 15.30    Pause

15.30 – 16.00    Samling i plenum, spørsmål og refleksjoner

16.00                 Digital avslutning

16.00 – 17.00    Middag for deltakere på Voksenåsen

17.30                 Retur buss Majorstuen


Velkommen!

NB! Vi gjør oppmerksom på at den pågående pandemien kan føre til endringer i program og/eller gjennomføringen av arrangementet. 


Om Nordisk inkluderingsdag

Nordisk inkluderingsdag er et samarbeid mellom SoCentral, Kybri, Voksenåsen og Reach for Change. Voksenåsen (Senter for svensk-norsk samarbeid) er Norges nasjonalgave til Sverige og har et rikt program innen samfunn, språk og kultur. Hvert år bringer Voksenåsen nordiske nyskapende og profesjonelle aktører til Norge, som et ledd i å styrke nordisk samhold og utvikling. Voksenåsen ligger fantastisk til på Oslos tak, og Nordisk inkluderingsdag er i ferd med å bli en førjulstradisjon med snøtunge graner, utsikt over lysene fra byen, og svensk fika foran peisen. Les mer på www.voksenaasen.no/nasjonalgaven

Om Inkluderingsdagene

Inkluderingsdagene er en fast møteplass for alle som jobber med inkludering, fra offentlig, privat og frivillig sektor. Hver måned løfter vi nye, sentrale problemstillinger og kobler mennesker og miljøer med viktig innsikt. Arenaen er utviklet av SoCentral og Kybri, og finner foreløpig sted i Østfold, Rogaland og Oslo. Les mer på www.inkluderingsdager.no.

inkludering
nordisk

Restriksjoner

Billettpris 150 kr (FIKA, middag og buss inkludert). OBS. To typer billetter - med eller uten buss, så vi vet hvor mange vi skal bestille buss til.  

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke