Nordisk Inkluderingsdag 5. desember

Arrangementsinformasjon

De nordiske landene har sterke økonomier, gode velferdsordninger og høy arbeidsdeltakelse, og mye går bra for en stor del av unge mennesker som vokser opp i Norden. Likevel er det slik at 6–12 prosent av hvert ungdomskull står i fare for langvarig og varig utenforskap til utdanning og arbeid (Nordisk välfärdsforskning 01 / 2017 (Volum 2). Dette er et betydelig antall unge og en alvorlig utfordring. Først og fremst for de unge mennesker det gjelder, men også for samfunnet. 

I alle de nordiske landene står tilgang til natur, uteaktiviteter og friluftsliv sterkt. Naturen er en møteplass og et fristed som kan gi mestringsfølelse og opplevd livskvalitet. Nylig vedtok Nordisk råd å lage en felles handlingsplan for friluftslivet, der integrering, bærekraftig bruk av naturen, uteundervisning og sentrumsnært friluftsliv er blant de prioriterte temaene. Hvordan kan vi sikre at flere får tilgang til nye fellesskap og oppleve mestring utendørs?

Til årets nordisk inkluderingsdag kommer organisasjoner og prosjekter fra Finland, Sverige, Danmark og Norge som har tatt i bruk natur, friluftsliv og urbane uteområder for å lage nye mestringsarenaer og skape et mer inkluderende samfunn for ungdommer, barn, tidligere innsatte eller folk med funksjonsvariasjon.

På programmet 5. desember finner du blant annet:

 • Røde Kors nettverk etter soning (NO)

 • Trygg av natur (NO)

 • Tøyen Sportsklubb/Ø på snø (NO)

 • Bydel Grorud (NO)

 • DNT Drammen Ung (NO)

 • Windjammer (NO)

 • Suomen Lato (FI)

 • Metsähallitus (FI)

 • Friluftsfrämjandet (SE)

 • Red Barnet Danmark, Natur og fællesskab (DK)

 • Game Streetmekka (DK)

 • Livskraft (DK)

Program

12.00: Avreise fra Majorstuen (NMH, Slemdalsveien 11) med felles buss  (inkludert i billetten)

12.30: Registrering og kaffe

13.00 - 18.00: Nordisk Inkluderingsdag, inkludert FIKA (kaffe og kaker) 

18.00: Felles middag (inkludert i billetten).

19.30: Avreise buss til Majorstuen (inkludert i billetten) 

Billettpris 150 kr (FIKA, middag og buss inkludert). OBS. To typer billetter - med eller uten buss, så vi vet hvor mange vi skal bestille buss til.  

Velkommen!