Seminar om den norske hæren i Sverige - Polititroppene

Arrangementsinformasjon

Var det etterkrigstidens behov for norske helter og idealer som gjorde Polititroppene til "den glemte armé"?

Et seminar med mål om å få frem informasjon om Polititroppenes grunnlag, oppbygging og innsats i Norge i tiden januar - oktober 1945.

Programmet er oppdelt i tre deler:

  • Polititroppenes bakgrunn, oppbygging og organisasjon
  • Livet i forlegningene i Sverige
  • Innsatsen i Norge i perioden januar - oktober 1945
polititroppene
voksenåsen
nmkf
norsk-svensk
seminar