Vinterakademi - sang 2019

Arrangementsinformasjon

VINTERAKADEMI VOKSENÅSEN 2019

Tema for Vinterakademiet 2019 er "En sunn stemme i sang og tale"

For fjerde år på rad kommer Susanna Eken til Vinterakademiet for å dele kunnskap og erfaringer med kollegaer fra Norge og Norden. Kursets kunstneriske leder, Randi Stene, kommer selvfølgelig også. For årets akademi kan noen av pedagogene som trenger utdypning av det som det blir gjennomgått på kurset få tilbud om 1-1 undervisning med Randi Stene. Dette får du spørsmål om ved påmelding på TicketCo.

Tema for dette vinterakademiet er "En sunn stemme i sang og tale", og i den anledning vil Bo Hunicke gjeste kurset. I tillegg til sitt virke som øre-, nese- og halslege underviser han på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og har vært tilknyttet Operaen i København i en årrekke.

Gjennom foredrag, demonstrasjoner og samtaler vil bla. følgende bli drøftet ila. kurset:

  • stemmens anatomi
  • diagnostisk tankegang ved stemmeproblemer for den profesjonelle stemme
  • rehabilitering og sammenheng mellom tale og sang


Vinterakademiet er et videreutdanningstilbud for sangpedagoger på videregående- og høgskolenivå, men henvender seg også til profesjonelle sangere som ønsker å bygge kompetanse om sangundervisning på høyt nivå. Logopeder og logopedstudenter vil også kunne ha stort utbytte av kurset og er også velkomne til å søke.


Påmeldingsfrist 1.desember 2018


Priser:

Dagspass: kr.500,- Inkluderer seminar, lunsj og kaffepause 1 valgfri dag.

Alternativ 1: Kursavgift kr.1.500,-
Kursavgiften inkluderer seminar, lunsj og kaffepause alle tre dager.

Alternativ 2: Kursavgift kr.1.900,-
Kursavgiften inkluderer seminar, lunsj og kaffepause alle tre dager, samt felles middag lørdag kl. 19.00.

Alternativ 3: Kursavgift kr.3.200,-
Kursavgiften inkluderer seminar, lunsj og kaffepause alle tre dager, felles middag lørdag kl. 19.00, samt overnatting i enkeltrom inkl. frokost, 2 netter med ankomst fredag 18.januar.


For spørsmål eller ytterliger informasjon, ta kontakt med Eirik Tonnem, eirik@voksenaasen.no.


Vinterakademiet er et samarbeid med Norges musikkhøgskole

stene
vinter
eken
hunicke
musikk
sang
sangerforum

Restriksjoner

Påmeldingsfrist:15.desember 2018

Ansvarsfraskrivelse

Ved avmelding etter 16.januar 2019 tilbakebetales ikke kursavgiften.
Avmelding med tilbakebetaling av hele kursavgiften er mulig frem til 16. januar 2019