Voksenåsen Vinterakademi 2020

Arrangementsinformasjon

VOKSENÅSEN VINTERAKADEMI 2020

Årets temaer er fordelt i tre kategorier:

  • KROPP - HOLDNING - STØTTE-/PUSTEFUNKSJON
  • DEN UNGE SANGEREN OG DENS STEMMEBRUK I ULIKE GENRE
  • TENOREN

For femte år på rad kommer Susanna Eken til vinterakademiet for å dele kunnskap og erfaringer med kollegaer fra Norge og Norden. Randi Stene, kursets kunstneriske leder, kommer selvfølgelig også. Som i fjor, tilbyr vi utdypning av det som blir gjennomgått på kurset i form av 1-1 undervisning med Mona Julsrud og Randi Stene. Dette får du spørsmål om ved påmelding på TicketCo.

Bo Huniche vil nok engang gjeste kurset og kommer med all sin kunnskap. I tillegg til sitt virke som øre-, nese- og halslege underviser han på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og har vært tilknyttet Operaen i København i en årrekke.

Gjennom foredrag, demonstrasjoner og samtaler vil bla. følgende bli drøftet ila. kurset:

  • grunnprinsipper i en sangers holdning og støttepust
  • respirasjonsfysiologi
  • tenoren
  • den unge stemmen

..og mye mer!


Vinterakademiet er et videreutdanningstilbud for sangpedagoger på videregående- og høgskolenivå, men henvender seg også til profesjonelle sangere som ønsker å bygge kompetanse om sangundervisning på høyt nivå. Logopeder og logopedstudenter vil også kunne ha stort utbytte av kurset og er også velkomne til å søke.


Påmeldingsfrist 1.desember 2019


Fredag 24.jan

10-11: Susanna - foredrag: Grunnprinsipper i en sangers holdning og støttepust
11.15-13: Susanna – undervisning av prøvekaniner
13-14: Lunsj
14-16: Bo – foredrag: Respirasjonsfysiologi på godt og vondt for sangere
16.30- 17.30: Susanna – undervisning av prøvekaniner

Det vil være mulig å bestille middag denne kvelden også. Mer informasjon om dette kommer senere.

Lørdag 25.jan

10-11: Susanna – oppvarming for alle – foredrag: Tenoren - den fysiske/psykiske utfordringen i dette stemmefaget 
11.15-13: Susanna – undervisning av prøvekaniner
13-14: Lunsj
14-16: Bo – foredrag: Stemmens lyd og klang, registerforvirring, stemmetyper og stemmens alder
16.30-18.30: Spørrerunde med Susanna og Bo med en overraskelse(!)
19.00: Fellesmiddag (krever påmelding)

Søndag 26.jan

10-12: Susanna - foredrag: Den unge stemmen og de ulike genrer - undervisning av prøvekaniner
12-12.45: Lunsj
12.45-14: Bo - oppfølging fra foregående dager og spørrerunde


Foredragene holdes på norsk og dansk.


Priser:

Dagspass fredag eller lørdag: 700 kr*

Dagspass søndag: 550 kr*

Alle dager: 1850 kr*

Alle dager inkl. middag lørdag kveld**: 2300 kr*

Alle dager inkl. middag lørdag kveld** og overnatting fredag-søndag: 4300 kr*

*inkludert lunsj.

**middagsbuffet m/én enhet og ett glass bobler til apertiff)

Middag lørdag kveld: 450 kr - middagsbuffet m/én enhet og ett glass bobler til apertiff


For spørsmål eller ytterliger informasjon, ta kontakt med Eirik Tonnem, eirik@voksenaasen.no.


Vinterakademiet er et samarbeid med Norges musikkhøgskole

stene
vinter
eken
hunicke
musikk
sang
sangerforum
vinterakademi

Restriksjoner

Kursavgiften, minus 150,- i administrasjonskostnad betales tilbake ved avbooking frem til 1 måned før kursstart.
Ved avboking 1 måned – 24 timer før kursstart betales halve avgiften tilbake.
Ved avbooking mindre enn 24 timer før kursstart betales ingen avgift tillbake. Unntak er om billettkjøper kan vise legeærklering.

Ansvarsfraskrivelse

Kursavgiften, minus 150,- i administrationskostnad betalas tillbaka vid avbokning fram till 1 månad innan kursstart.
Vid avbokning 1 månad – 24 h innan kursstart betalas halva avgiften tillbaka.
Vid avhopp mindre än 24 innan kursstart betalas ingen avgift tillbaka. Undantag kan om studenten uppvisar läkarintyg.