Voksenåsen Vinterakademi 2022

Arrangementsinformasjon

VOKSENÅSEN VINTERAKADEMI 2022

Sangtekniske grunnprinsipper – fra begynnere til profesjonelle


For syvende år på rad kommer Susanna Eken til Voksenåsen Vinterakademi for å dele kunnskap og erfaringer med kollegaer fra Norge og Norden. Randi Stene, kursets kunstneriske leder, kommer selvfølgelig også. Vi er også så heldige at Bo Huniche nok en gang vil gjeste kurset og kommer med all sin kunnskap. I tillegg til sitt virke som øre-, nese- og halslege underviser han på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og har vært tilknyttet Operaen i København i en årrekke. I tillegg kommer Åshild Kyvik Bauge. Hun har i en årrekke undervist ved Norges musikkhøgskole, Barratt Due Musikkinstitutt og Rud videregående skole, i tillegg til at hun har tilbakelagt en omfattende konsertvirksomhet som mezzosopran. Vi får også besøk av Pål Christian Moe, som har jobbet med casting på flere av de største operahusene.

Kurset vil bestå av både foredrag, demonstrasjoner, undervisning og samtaler. Det vil foregå på norsk og dansk.


Påmeldingsfrist 5. desember 2021


Vinterakademiet er et videreutdanningstilbud for sangpedagoger på videregående- og høgskolenivå, men henvender seg også til profesjonelle sangere som ønsker å bygge kompetanse om sangundervisning på høyt nivå. Logopeder og logopedstudenter vil også kunne ha stort utbytte av kurset og er også velkomne til å søke.


Fredag 14. januar

13.00-13.15 Oppvarming med Susanna

13.15-14.15 Susanna - undervisning av prøvekaniner

14.30-15.15 Pedagogens ansvar for det unge talentet.  Åshild i samtale med Randi

15.30-16.30 Susanna - undervisning prøvekaniner

17.00-18.00 Grunnleggende fysiologisk anatomi av betydning for sangere. Foredrag med Bo

18.00- mulighet for å bestille pizza


Lørdag 15. januar

09.00-10.00 Oppvarming med Susanna & foredrag: Hva kreves for å kunne ha en lang klassisk sangkarriere?

10.00-11.30 Susanna - undervisning av prøvekaniner

11.45-12.30 Grunnleggende stemmetreningsprinsipper. Foredrag med Bo 

12.30-13.30 Lunsj

13.30-14.45 Trykk og kompresjon – på godt og vondt. Foredrag med Bo 

15.00-16.30 Susanna - undervisning av prøvekaniner

16.45-17.45 Pål Christian Moe i samtale med Randi.

    Om en lang karriere som caster rundt om på viktige operahus

18.00 Middag (krever påmelding)

 


Søndag 16. januar

09.00-10.00 Susanna og Bo i samtale med Randi: oppfølging på helgens temaer
10.15-11.45 Prøvesang med Pål Christian
11.45-12.30 Lunsj
12.30-13.30 Prøvesang med Pål Christian forts.
13.45-15.00 Lærercoaching med Åshild. Lærer kan ta med seg sin elev, og få coaching av Åshild. Åpent eller lukket for andre tilhørere etter lærerens ønske

  OBS! Lærercoachingen må man melde seg på til: førstemann til mølla-prinsippet gjelder. Send mail til   ingvild@voksenaasen.no om man ønsker å melde seg på 


Med forbehold om endringer av programmet


Priser:

Alle dager* uten overnatting: kr 2150,-

Alle dager* inkl. overnatting og middag lørdag kveld: kr 4600,-

Middag lørdag kveld - middagsbuffet m/én enhet samt dessert: kr 450,-

*inkludert lunsj


For spørsmål eller ytterligere informasjon, ta kontakt med Ingvild Walthinsen Amundsen, ingvild@voksenaasen.no.


Vinterakademiet er et samarbeid med Norges musikkhøgskole

Deltagelse gir 2 studiepoeng fra Norges Musikkhøgskole, og vi må derfor ha litt tilleggsinformasjon i påmeldingen for å kunne registrere disse. Studiepoengene gjør det mulig for oss å gjennomføre akademiet, og vi er svært takknemlige for samarbeidet med musikkhøgskolen.

vinterakademi
stene
eken
huniche
sang
sangerforum
musikk
vinter

Restriksjoner

Kursavgiften, minus 150,- i administrasjonskostnad betales tilbake ved avbooking frem til 1 måned før kursstart.
Ved avboking 1 måned – 24 timer før kursstart betales halve avgiften tilbake.
Ved avbooking mindre enn 24 timer før kursstart betales ingen avgift tillbake. Unntak er om billettkjøper kan vise legeærklering.

Ansvarsfraskrivelse

Kursavgiften, minus 150,- i administrationskostnad betalas tillbaka vid avbokning fram till 1 månad innan kursstart.
Vid avbokning 1 månad – 24 h innan kursstart betalas halva avgiften tillbaka.
Vid avhopp mindre än 24 innan kursstart betalas ingen avgift tillbaka. Undantag kan om studenten uppvisar läkarintyg.