page view image

Voksenåsen Vinterakademi 2023

Arrangementsinformasjon
event image

VOKSENÅSEN VINTERAKADEMI 2023

Sangtekniske grunnprinsipper – fra begynnere til profesjonelle


For syvende år på rad kommer Susanna Eken til Voksenåsen Vinterakademi for å dele kunnskap og erfaringer med kollegaer fra Norge og Norden. Randi Stene, kursets kunstneriske leder, kommer selvfølgelig også. Vi er også så heldige at Bo Huniche nok en gang vil gjeste kurset og kommer med all sin kunnskap. I tillegg til sitt virke som øre-, nese- og halslege underviser han på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og har vært tilknyttet Operaen i København i en årrekke. I tillegg kommer Åshild Kyvik Bauge. Hun har i en årrekke undervist ved Norges musikkhøgskole, Barratt Due Musikkinstitutt og Rud videregående skole, i tillegg til at hun har tilbakelagt en omfattende konsertvirksomhet som mezzosopran. 

Kurset vil bestå av både foredrag, demonstrasjoner, undervisning og samtaler. Det vil foregå på norsk og dansk.


Påmeldingsfrist 14. desember 2022


Vinterakademiet er et videreutdanningstilbud for sangpedagoger på videregående- og høgskolenivå, men henvender seg også til profesjonelle sangere som ønsker å bygge kompetanse om sangundervisning på høyt nivå. Logopeder og logopedstudenter vil også kunne ha stort utbytte av kurset, og er også velkomne til å søke.


PROGRAM


Lørdag 28. januar
09.30-10.00 Registrering

10.00-10.15 Oppvarming med Susanna

10.15-11.15 Susanna - undervisning av prøvekaniner

11.15-11.30 Pause

11.30-12.15 Pedagogens ansvar for det unge talentet.  Åshild i samtale med Randi

12.15-13.00 Lunsj

13.00-14.00 Åshild - undervisning av prøvekaniner

14.00-14.15 Pause

14.15-15.15 Susanna - undervisning av prøvekaniner

15.30-16.30 Grunnleggende fysiologisk anatomi av betydning for sangere. Foredrag med Bo

18.00-19.00 Middag


Søndag 29. januar
09.30-10.30 Oppvarming med Susanna & foredrag: Hva kreves for å kunne ha en lang klassisk sangkarriere?

10.30-10.45 Pause

10.45-11.45 Susanna - undervisning av prøvekaniner

11.45-12.00 Pause

12.00-12.45 Grunnleggende stemmetreningsprinsipper. Foredrag med Bo 

12.45-13.30 Lunsj

13.30-14.30 Susanna - undervisning av prøvekaniner 

14.30-14.45 Pause

14.45-15.45 Hyppige sangstemmeproblemer. Foredrag med Bo 


Med forbehold om endringer av programmet


Priser

Seminar inkl. overnatting: kr 3550,-
    Inkluderer seminar, overnatting lørdag-søndag, lunsj lørdag og søndag, middag lørdag, frokost søndag

Seminar uten overnatting: kr 2550,-
    Inkluderer seminar, lunsj lørdag og søndag, middag lørdag
For spørsmål eller ytterligere informasjon, ta kontakt med Ingvild Walthinsen Amundsen, ingvild@voksenaasen.no.


Vinterakademiet er et samarbeid med Norges musikkhøgskole

Deltagelse gir 2 studiepoeng fra Norges Musikkhøgskole, og vi må derfor ha litt tilleggsinformasjon i påmeldingen for å kunne registrere disse. Studiepoengene gjør det mulig for oss å gjennomføre akademiet, og vi er svært takknemlige for samarbeidet med musikkhøgskolen.


Fødselsnummer regnes ikke som sensitiv personopplysning.

Les mer på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/personopplysninger/fodselsnummer/

vinterakademi
stene
eken
huniche
sang
sangerforum
musikk
vinter
bauge

Restriksjoner

Kursavgiften, minus 150,- i administrasjonskostnad betales tilbake ved avbooking frem til 1 måned før kursstart.
Ved avboking 1 måned – 1 uke før kursstart betales halve avgiften tilbake.
Ved avbooking mindre enn 1 uke før kursstart betales ingen avgift tillbake.
Unntak er om billettkjøper kan vise legeærklering.

Ansvarsfraskrivelse

Kursavgiften, minus 150,- i administrasjonskostnad betales tilbake ved avbooking frem til 1 måned før kursstart.
Ved avboking 1 måned – 1 uke før kursstart betales halve avgiften tilbake.
Ved avbooking mindre enn 1 uke før kursstart betales ingen avgift tillbake.
Unntak er om billettkjøper kan vise legeærklering.