page view image

Voksenåsen Vinterakademi 2024

Informasjon
event image

VOKSENÅSEN VINTERAKADEMI 2024

Hvordan støtte elever mot en profesjonell sangkarriere.


Årets tema på Vinterakademiet er hva som skal til for å oppnå en karriere som profesjonell sanger, og hvordan hjelpe studenter med å utvikle kvaliteter, kunnskap og profesjonell erfaring som skal til for å lykkes. Under kurset vil pedagogene arbeide med hvordan de kan hjelpe sine elever med temaer som innstudering, vokal og kroppslig kondisjon, forberedelse til audition, og mental trening.


For åttende år på rad kommer Susanna Eken til Voksenåsen Vinterakademi for å dele kunnskap og erfaringer med kollegaer fra Norge og Norden. Randi Stene, kursets kunstneriske leder, kommer selvfølgelig også. Vi er også så heldige at Bo Huniche nok en gang vil gjeste kurset og kommer med all sin kunnskap. I tillegg til sitt virke som øre-, nese- og halslege underviser han på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og har vært tilknyttet Operaen i København i en årrekke. I tillegg kommer Åshild Kyvik Bauge med nyskrevet bok. Hun har i en årrekke undervist ved Norges musikkhøgskole, Barratt Due Musikkinstitutt og Rud videregående skole, i tillegg til at hun har tilbakelagt en omfattende konsertvirksomhet som mezzosopran. 

Kurset vil bestå av både foredrag, demonstrasjoner, undervisning og samtaler. Det vil foregå på norsk og dansk.


Påmeldingsfrist 14. desember 2023


Vinterakademiet er et videreutdanningstilbud for sangpedagoger på videregående- og høgskolenivå, men henvender seg også til profesjonelle sangere som ønsker å bygge kompetanse om sangundervisning på høyt nivå. Logopeder og logopedstudenter vil også kunne ha stort utbytte av kurset, og er også velkomne til å søke.


PROGRAM


Lørdag 13. januar

09.30-10.00 Registrering

10.00-10.15 Velkommen

10.15 – 10.25 Oppvarming med Susanna

10.30-11.30 Susanna underviser

11.30-11.45 Pause

11.30-12.30 Foredrag med Bo

12.30.-13.30 Lunsj - Restauranten

13.30-14.30 Åshild underviser

14.30-14.45 Pause

14.45-15.45 Randi underviser

15.45-16.00 Pause med fika – Caféen

16.00-17.00 Foredrag med Bo

17.15 – 18.00 Foredrag med Åshild 

18.00-19.00 Middag – Restauranten


Søndag 14. januar

09.30-10.30 Foredrag med Bo

10:30-10:40 Pause

10.40-11.40 Susanna underviser

11.40-12.00 Pause

13.00-14.00 Lunsj

14.00-15.00 Samtale Randi og studenter – hva trenger de fra sanglæreren sin?

15.00-15.30 Oppsummering og takk for i dag

 


Med forbehold om endringer av programmet


Priser

Seminar inkl. overnatting: kr 3850,-/4150,-
    Inkluderer seminar, overnatting lørdag 13. - søndag 14. januar, lunsj lørdag og søndag, middag lørdag, frokost søndag.

Seminar uten overnatting: kr 2850,-
    Inkluderer seminar, lunsj lørdag og søndag, middag lørdag.
For spørsmål eller ytterligere informasjon, ta kontakt med summeracademy@voksenaasen.no


Vinterakademiet er et samarbeid med Norges musikkhøgskole

Deltagelse gir 2 studiepoeng fra Norges Musikkhøgskole, og vi må derfor ha litt tilleggsinformasjon i påmeldingen for å kunne registrere disse. Studiepoengene gjør det mulig for oss å gjennomføre akademiet, og vi er svært takknemlige for samarbeidet med musikkhøgskolen.


Fødselsnummer regnes ikke som sensitiv personopplysning.

Les mer på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/personopplysninger/fodselsnummer/

vinterakademi stene eken huniche sang sangerforum musikk vinter bauge

Restriksjoner

Kursavgiften, minus 150,- i administrasjonskostnad betales tilbake ved avbooking frem til 1 måned før kursstart.
Ved avboking 1 måned – 1 uke før kursstart betales halve avgiften tilbake.
Ved avbooking mindre enn 1 uke før kursstart betales ingen avgift tillbake.
Unntak er om billettkjøper kan vise legeerklæring.

Ansvarsfraskrivelse

Kursavgiften, minus 150,- i administrasjonskostnad betales tilbake ved avbooking frem til 1 måned før kursstart.
Ved avboking 1 måned – 1 uke før kursstart betales halve avgiften tilbake.
Ved avbooking mindre enn 1 uke før kursstart betales ingen avgift tillbake.
Unntak er om billettkjøper kan vise legeerklæring.