page view image

Voksenåsen Vinterakademi 2022 - del 2

Arrangementsinformasjon
event image

VOKSENÅSEN VINTERAKADEMI 2022

Sangtekniske grunnprinsipper – fra begynnere til profesjonelle


Vi er glade for å kunne gjennomføre del to av årets Vinterakademi: 18. - 19. juni.

For syvende år på rad kommer Susanna Eken til Voksenåsen Vinterakademi for å dele kunnskap og erfaringer med kollegaer fra Norge og Norden. Randi Stene, kursets kunstneriske leder, kommer selvfølgelig også. Vi er også så heldige at Bo Huniche nok en gang vil gjeste kurset og kommer med all sin kunnskap. I tillegg til sitt virke som øre-, nese- og halslege underviser han på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og har vært tilknyttet Operaen i København i en årrekke. I tillegg kommer Åshild Kyvik Bauge. Hun har i en årrekke undervist ved Norges musikkhøgskole, Barratt Due Musikkinstitutt og Rud videregående skole, i tillegg til at hun har tilbakelagt en omfattende konsertvirksomhet som mezzosopran. 

Kurset vil bestå av både foredrag, demonstrasjoner, undervisning og samtaler. Det vil foregå på norsk og dansk.


Påmeldingsfrist 29. mai 2022


Vinterakademiet er et videreutdanningstilbud for sangpedagoger på videregående- og høgskolenivå, men henvender seg også til profesjonelle sangere som ønsker å bygge kompetanse om sangundervisning på høyt nivå. Logopeder og logopedstudenter vil også kunne ha stort utbytte av kurset, og er også velkomne til å søke.


Lørdag 18. juni
09.30-10.00 Registrering

10.00-10.15 Oppvarming med Susanna

10.15-11.15 Susanna - undervisning av prøvekaniner

11.15-11.30 pause

11.30-12.15 Pedagogens ansvar for det unge talentet.  Åshild i samtale med Randi

12.15.-13.00 Lunsj

13.00-14.00 Susanna - undervisning av prøvekaniner

14.00-14.15 Pause

14.15-15.15 Grunnleggende fysiologisk anatomi av betydning for sangere. Foredrag med Bo

15.30-17.30 Lærercoaching med Åshild. Lærer kan ta med seg sin elev, og få coaching av Åshild. Åpent eller lukket for andre tilhørere etter lærerens ønske
18.00 – middag (krever påmelding)


Søndag 19. juni
09.00-10.00 Oppvarming med Susanna & foredrag: Hva kreves for å kunne ha en lang klassisk sangkarriere?

10.00-10.30 Susanna - undervisning av prøvekanin

10.30-10.40 pause

10.40 – 11.40 Susanna - undervisning av prøvekaniner

11.40 – 11.45 kort pause

11.45-12.30 Grunnleggende stemmetreningsprinsipper. Foredrag med Bo 

12.30-13.15 Lunsj

13.15-14.15 Trykk og kompresjon – på godt og vondt. Foredrag med Bo 

14.15-14.30 Pause

14.30-16.00 Susanna - undervisning av prøvekaniner


  OBS! Lærercoaching med Åshild må man melde seg på til. Man får spørsmål om dette når man kjøper billett. Førstemann til mølla-prinsippet gjelder. Etter påmeldingsfristen får man beskjed om man får plass på coachingen.  


Med forbehold om endringer av programmet


Priser:

Begge dager* uten overnatting: kr 1950,-

Begge dager* inkl. overnatting og middag lørdag kveld: kr 3400-

Middag lørdag kveld: kr 450,-

*inkludert lunsj


For spørsmål eller ytterligere informasjon, ta kontakt med Ingvild Walthinsen Amundsen, ingvild@voksenaasen.no.


Vinterakademiet er et samarbeid med Norges musikkhøgskole

Deltagelse ved to av årets tre vokalakademier for sangpedagoger gir 2 studiepoeng fra Norges Musikkhøgskole, og vi må derfor ha litt tilleggsinformasjon i påmeldingen for å kunne registrere disse. Studiepoengene gjør det mulig for oss å gjennomføre akademiet, og vi er svært takknemlige for samarbeidet med musikkhøgskolen.

vinterakademi
stene
eken
huniche
sang
sangerforum
musikk
vinter

Restriksjoner

Kursavgiften, minus 150,- i administrasjonskostnad betales tilbake ved avbooking frem til 1 måned før kursstart.
Ved avboking 1 måned – 24 timer før kursstart betales halve avgiften tilbake.
Ved avbooking mindre enn 24 timer før kursstart betales ingen avgift tillbake. Unntak er om billettkjøper kan vise legeærklering.

Ansvarsfraskrivelse

Kursavgiften, minus 150,- i administrationskostnad betalas tillbaka vid avbokning fram till 1 månad innan kursstart.
Vid avbokning 1 månad – 24 h innan kursstart betalas halva avgiften tillbaka.
Vid avhopp mindre än 24 innan kursstart betalas ingen avgift tillbaka. Undantag kan om studenten uppvisar läkarintyg.